SHALDAN ดาชูทัน เจลถ่านดูดกลิ่น สำหรับตู้ครัว

เปรียบเทียบ
135.00 ฿ 109.00 ฿

ผลิตภัณฑ์ขจัดกลิ่นมีองค์ประกอบสำคัญของ Bincho Charcoal และถ่านกัมมันต์จากญี่ปุ่น ด้วยประสิทธิภาพการขจัดกลิ่นของถ่านไม้ในรูปเจลสามารถขจัดกลิ่นและดูดกลิ่นตู้เย็น ตู้ครัว ตู้เก็บของ ตู้รองเท้า เป็นต้น อายุใช้งานประมาณ 2 เดือน สะดวก สะอาด ปลอดภัยในการใช้งาน ไม่ทิ้งกลิ่นและสารตกค้าง


Kowake put! which bothers with three corners deodorant! our own jelly-like, powerful deodorizer charcoal (activated carbon + bincho charcoal)! Understand the changing time! (Our own small jelly-like coal) can use kowake every type out of the way, turn up the next. Duration of use is approximately 1-2 months (depends on the environment.)

Estimated Shipping Widget will be displayed here! (with custom color)