วิธีตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ

  1. คุณสามารถตรวจสอบสถานะรายการสั่งซื้อได้หลายทาง ดังนี้
   • ผ่านทางอีเมล หลังจากที่คุณยืนยันการสั่งซื้อสินค้าแล้ว คุณจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนสถานะการสั่งซื้อทุกครั้งที่มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับรายการสั่งซื้อนั้นของคุณ
   • ผ่านลิงก์หน้าสั่งซื้อสินค้าคุณสามารถกลับเข้ามายังลิงก์ที่คุณทำการสั่งซื้อสินค้าได้ตลอดเวลา เพื่อเช็คสถานะการสั่งซื้อของคุณ

  2. หน้ารายละเอียดรายการสั่งซื้อ จะแสดงสถานะพร้อมแจ้งข้อมูลที่ควรรับทราบแต่ละสถานะ ดังนี้
   • รอดำเนินการ คุณได้ทำรายการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว รอการชำระเงินจากคุณ โดยระบบจะแสดงวัน เวลาที่คุณต้องชำระเงินก่อนรายการสั่งซื้อหมดอายุ
   • ชำระแล้ว คุณได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว รอทางร้านค้าจัดเตรียมสินค้าและนำส่งสินค้าไปยังขนส่ง
   • ยังไม่ได้จัดการ ร้านค้ากำลังดำเนินการจัดเตรียมสินค้า หลังจากจัดเตรียมสินค้าเรียบร้อยแล้ว ส่งสินค้าให้กับบริการขนส่ง สถานะจะถูกเปลี่ยนเป็น
   • จัดการแล้ว คุณสามารถเข้าที่คำสั่งซื้อเพื่อติดตามสถานะการจัดส่งได้
   • ยกเลิกแล้ว รายการสั่งซื้อของคุณถูกยกเลิก ไม่สามารถทำรายการอื่นต่อได้ สามารถยกเลิกได้จากผู้ซื้อ หรือจากทีมงาน กรณีมีการแจ้งปัญหาเข้ามา
   • คืนเงินแล้ว ได้ทำการคืนเงินให้กับผู้ซื้อที่ต้องการขอคืนเงินเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ กรณีที่คุณชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้รับอีเมลแจ้งยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยภายใน 30 นาที สามารถแจ้งปัญหาได้ที่ Line:@iccshopping หรือติดต่อทีมงาน ICC SHOPPING โทร. 02-826-7988 หรือส่งอีเมลมาที่ service@iccshopping.com