WBG กระเป๋า “ช้าง” รหัสสินค้า ABW1FA112BECB

590.00 ฿ 290.00 ฿
        กระเป๋า  “ช้าง”  กระเป๋าอเนกประสงค์ ผลิตจากผ้าแคนวาส ผ่านกรรมวิธีลามิเนต ประกบความร้อนด้วยโฟม EVA ช่วยเพิ่มคุณสมบัติให้มีความหนานุ่ม ขึ้นรูปทรงได้ดี สายหูหิ้วสปันทอจากเส้นด้าย Cotton100% เย็บสอดสายทอกลมชนิดนุ่ม ช่วยให้ถือจับได้สบายมือยิ่งขึ้น ดีไซน์ออกแบบตัดต่อผ้า 2 สี คือ ตัวกระเป๋าสีเบจและตัดต่อสายและก้นกระเป๋าด้วยสีกรมท่า สามารถซักทำความสะอาดได้  ด้านหน้าสกรีนเป็นลายช้าง พร้อมสัญลักษณ์เลข ๙ 
โดย นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่าย สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

        การดำเนินงานที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ร่วมกับชุมชน สร้างตัวอย่างเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ ช่วยลดรายจ่าย เพิ่มรายได้แก่ครัวเรือน พัฒนาพื้นที่การเกษตร เพิ่มปริมาณน้ำสำรองของประเทศ และร่วมกับภาคเอกชนแก้ปัญหาภัยแล้ง โดยเฉพาะในช่วงที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ทำให้ฝนตกเหนือเขื่อนน้อยลง รวมถึงการเกิดพายุส่งผลให้เกิดน้ำหลากฉับพลัน แต่เครือข่ายการบริหารจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว และดำเนินงานต่อเนื่องตามเป้าหมาย และทำงานขยายผลตัวอย่างความสำเร็จ ให้เกิดความมั่นคงด้านทรัพยากรดิน น้ำ ป่า และพลังงาน สู่ความยั่งยืนตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Estimated Shipping Widget will be displayed here! (with custom color)