เงื่อนไขและข้อกำหนดการขอใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
  1. ลูกค้าสามารถกรอกข้อมูลได้ที่ https://etax.icc.co.th/ ภายในวันที่ซื้อสินค้าหรือในวันถัดไป
  2. ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์จะลงวันที่ หลังจากลูกค้ากรอกข้อมูลเรียบร้อย
  3. การจัดส่งใบกำกับภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 1 วัน หลังจากลูกค้าทำรายการตามข้อที่ 2 เรียบร้อย ผ่านช่องทาง E-MAIL ของลูกค้า

***หมายเหตุ*** ลูกค้าที่มีความประสงค์ในการขอใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
  • ลูกค้าต้องตรวจสอบชื่อ ที่อยู่ เลขบัตรประชาชน และ E-Mail ก่อนกดยืนยัน Order ทุกครั้ง **ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้**